Situatii de urgenta PSI -PC

Serviciul externalizat pentru SITUATII DE URGENTA PSI-PC oferit de ISERA CONSULTING SERVICES este gandit ca o solutie completa, atat din punct de vedere al documentelor, cat si al activitatilor obligatoriu necesare in vedere asigurarii sigurantei lucratorilor si a companiei in cazul producerii unei situatii de urgenta.

Situatiile de urgenta se impart in doua ramuri distincte din punct de vedere legislativ, anume Prevenire si Stingere Incendii si Protectie Civila.

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Organizarea activitatii de Prevenire si Stingere a Incendiilor este obligatorie pentru toti operatorii economici si are ca scop gestionarea eficienta a resurselor, umane si materiale, in vederea reducerii riscurilor de incendiu, salvarii persoanelor si a bunurilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiului.

CE VA OFERIM?

⦁ Elaborarea Planului de Evacuare in caz de incendiu
⦁ Elaborarea si afisarea instructiunilor in caz de incendiu
⦁ Elaborarea registrelor de evidenta
⦁ Intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – situatii de urgenta
⦁ Stabilirea si elaborarea tematicilor de instruire
⦁ Intocmirea Fisei Obiectivului conform anexa 5 din OMAI 1474/2006
⦁ Instructajul in domeniul SU:
⦁ instructajul introductiv general
⦁ instructajul la locul de munca
⦁ instructajul periodic
⦁ instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune
⦁ instructajul special pentru lucrari periculoase
⦁ instructajul la recelificarea profesionala
⦁ instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei
⦁ Testarea salariatilor:
⦁ testarea introductiv generala
⦁ testarea anuala de verficare a cunostintelor
⦁ Emiterea deciziilor pe linie de PSI cu privire la:
⦁ organizarea apararii impotriva incendiilor
⦁ numirea structurii cu atributii de aparare impotriva incendiilor
⦁ instructajul personalului
⦁ reglementarea fumatului
⦁ reglementarea permiselor de lucru cu foc deschis
⦁ masurile speciale in sezonul canicular
⦁ puncte vulnerabile la incendiu
⦁ utilizarea stingatoarelor
⦁ comportament in caz de incendiu/cutremur
⦁ Inspectii periodice la toate locurile de munca, verificarea respectarii cerintelor PSI si intocmirea de rapoarte scrise privind neregulile sesizate si masurile dispuse in vederea remedierii
⦁ Consultanta la intocmirea Planului de Interventie in caz de Incendiu
⦁ Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
⦁ Proceduri, obligatii si responsabilitati in situatii de urgenta
⦁ Asistenta cu ocazia controalelor efectuate de catre inspectorii ISU
⦁ Asistenta cu ocazia auditurilor de terta parte (clienti, asiguratori etc)

PROTECTIE CIVILA - PC

Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit Legii nr. 481/2004, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.
Protectia civila implica pregatirea populatiei si a salariatilor, organizarea serviciilor voluntare sau private pentru situatii de urgenta, pregatirea personalului cu functii de conducere pe linia protectiei civile, precum si a personalului de specialitate.

CE VA OFERIM?

⦁ Elaborarea documentelor specifice – planuri de protectie, cutremur, accident tehnologic, furtuna, inundatii etc. avizate de catre ISU Bucuresti / Judetean;
⦁ Coordonarea planificarii activitatilor si masurilor de protectie civila;
⦁ Consilierea conducerii institutiei pe probleme privind protectia civila;
⦁ Organizarea si monitorizarea realizarii masurilor de protectie civila;
⦁ Intocmirea planurilor de masuri in domeniul situatiilor de urgenta pentru a aloca in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor pentru situatii de urgenta
⦁ Stabilirea regulilor si masurilor de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare a substantelor chimice, substantelor periculoase si a deseurilor periculoase, incadrate conform legislatiei in vigoare
⦁ Inspectam si intocmim documentatia in vederea dotarii spatiilor de adapostire ALA
⦁ Coordonarea activitatii echipelor de lucru;
⦁ Planificarea activitatilor proprii;
⦁ Dezvoltarea profesionala a membrilor echipelor;
⦁ Gestionarea bunurilor din patrimoniu.
⦁ Analiza de risc privind incadrarea din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice
⦁ Identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase
⦁ Stabilirea si urmarirea indeplinirii masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila
⦁ Intocmirea documentatiei aferente si organizarea, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, a serviciilor de urgenta voluntare sau private care dispun de forte si mijloace capabile sa intervina operativ si eficace in cazul situatiilor de protectie civila
⦁ Intocmirea, organizarea si coordonarea planurilor de desfasurare a exercitiilor si aplicatiilor de protectie civila desfasurate de unitatile economice
⦁ Organizarea instruirii si pregatirii personalului incadrat sau ale echipelor specifice privind protectia civila

Incearca serviciile noastre