RESPONSABIL DE MEDIU

Toate companiile care desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului sunt obligate sa aiba un responsabil de mediu conform OUG 195/2005 si Legii 211/2011.

ISERA CONSULTING SERVICES va pune la dispozitie personal calificat, in vederea evaluarii impactului de mediu produs de companie si actionarii in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale. Beneficiind de experienta si resursele noastre, va veti putea alinia cu usurinta cerintelor legale tot mai restrictive, evitand astfel crearea unor situatii neplacute sau chiar aplicarea de penalizari in relatia cu autoritatile

CE VA OFERIM?

⦁ intocmirea documentatiei pentru obtinerea acordurilor, avizelor, autorizatiilor de mediu;
⦁ intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor de gospodarirea apelor;
⦁ realizarea si implementarea planurilor pentru reducerea poluarii sau a unui sistem de management de mediu.
⦁ bilanturi de mediu
⦁ studii de impact
⦁ audit de mediu
⦁ asistenta la incheierea contractelor cu reciclatorii/valorificatorii de deseuri si salubritate, acorduri preluare ape uzate etc
⦁ Intocmirea raportarilor de mediu in conformitate cu autorizatia de mediu detinuta:
⦁ Evidenta gestiunii deseurilor;
⦁ Evidenta gestiunii uleiului uzat;
⦁ Managementul deseurilor: depozitare, manipulare, transport, reciclare, valorificare – in conformitate cu legislatia specifica din domeniul gestiunii deseurilor;
⦁ Raportari specifice pt ambalaje si deseuri de ambalaje (pt atingerea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare conf. cu Legea nr. 249/2015);
⦁ Declaratii raportate la Adminisratia Fondului de Mediu (afm.ro)
⦁ Colaborarea cu laboratoare de analize de mediu autorizate RENAR in vederea efectuarea analizelor de : apa poabila, apa uzata menajera si tehnologica, aer (emisii, imisii), sol, deseuri, zgomot, noxe profesionale;
⦁ intocmire Bilant anual de COV, Plan de gestionare a solventilor cu continut de COV, Plan reducere a emisiilor de COV ;
⦁ inregistrarea datelor in Sistemul Integrat de Mediu (SIM) al ANPM;
⦁ transmiterea raportarilor periodice si comunicarea cu Agentia de Mediu si Garda de Mediu.

Incearca serviciile noastre