SANTIERE TEMPORARE

Securitatea in munca pe santiere temporare este o activitate aparte, supusa unei legislatii speciale, cu riscuri specifice, de obicei mai mari decat in majoritatea domeniilor de activitate, si care necesita un mod de lucru si o implicare diferita.

Pentru clientii STM, Isera Consulting Services are o echipa de specialisti in domeniul SSM pe Santiere, formata din Coordonatori de nivel superior si mediu, Inspectori SSM formati si instruiti pe santiere in constructii, tehnicieni in constructii.

Noi preluam si va asiguram indeplinirea obligatiilor conform HG300/2016 in faza de proiectare si/sau de executie. Lucram alaturi si in interesul dumneavoastra, ne implicam activ in managementul activitatii pe santier si ne asiguram ca activitatea de safety pe santier este in grafic..
Pentru ca stim cat de importante sunt organizarea si managementul activitatilor pe santier, am dezvoltat pentru partenerii nostri din domeniul constructiilor si o serie de servicii conexe, menite sa preia din atributiile personalului de conducere, si asa supraincarcat, si sa acorde un sprijin in organizarea eficienta a muncii pe santier, precum si o economie semnificativa de bani.

  Coordonare si servicii safety pe santiere

ISERA CONSULTING SERVICES SRL  asigura servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata desfasurarii activitatilor din cadrul unui santier temporar sau mobil in conformitate cu prevederile HG 300/2006. Acest act normativ stabileste in mod imperativ desemnarea unui coordonator de securitate si elaborarea planului de securitate si sanatate, atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor.

Desemnarea coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii trebuie sa se faca inainte de inceperea fazei de elaborare a proiectului lucrarii. Pe durata elaborarii proiectului lucrarii, coordonatorul in materie de securitate si sanatate are urmatoarele atributii:

 • sa coordoneze proiectul conform legislatiei mentionate.
 • sa coordoneze alegerea solutiilor arhitecturale, tehnice si organizatorice si estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru.
 • sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze un plan de securitate si sanatate, precizand regulile aplicabile santierului respectiv tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;
 • sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si lucratorii respecta principiile prevazute la art. 56 din HG nr.300/2006 si aplica planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) din HG nr.300/2006;
 • sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare;
 • sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului si sa transmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;
 • sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze;
 • sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;
 • sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;
 • sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului;
 • sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului;
 • sa organizeze coordonarea intre proiectanti;
 • sa tina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor de pe santier.

Responsabil tehnic pe santier

Persoana ce raspunde tehnic de executia unei constructii este specialistul care asigura calitatea unei lucrari. Acesta trebuie sa garanteze ca se vor respecta toate cerintele si standardele din caietul de sarcini, precum si reglementarile tehnice in vigoare.

Un RTE este angajat de constructor sau de executant. Detaliem in randurile ce urmeaza care sunt atributiile acestuia pana in punctul final al lucrarii.

 • Inainte de a construi:

In faza premergatoare lucrarii RTE are responsabilitati multiple. Iata despre ce este vorba:

 • Are in vedere calitatea proiectului si va verifica daca totul coincide cu ce este inscris in caietul de sarcini.
 • Asista la trasarea proiectului si la bornele de reper.
 • Are in vedere verificarea documentelor, de la proiect la documentatia tehnica ce sta la baza primirii autorizatiei.
 • Verifica expertiza tehnica.

In faza de construire:

 • Va realiza un registru electronic pentru a tine evidenta activitatilor zilnice.
 • Identifica, daca este cazul, abateri de la mentiuni in proiectul de executie.
 • Urmareste fiecare faza a proiectului, semneaza si stampileaza documentele aferente.
 • Urmareste calitatea materialelor folosite. In cazul in care apar nereguli semnalate de el sau de alti factori independenti de el, daca se amana sau suspenda activitatea temporar vorbind, RTE devine responsabil de a impune depozitarea materialelor si a altor produse in locuri special amenajate.
 • Poate stopa lucrarile daca se constata ca nu sunt respectate reglementarile tehnice. In acest sens va intocmi R.N.C. (raport de neconformitate) si se va face analiza cauzelor neconformitatilor, alaturi de dirigintele de santier si proiectantul lucrarii. Reluarea activitatii se va dispune numai dupa ce se remediaza situatia.

De asemenea, daca va fi cazul controlului din partea organelor abilitate, RTE va oferi documentatia solicitata la control.

La final de proiect:

Responsabilitatile unui RTE nu se opresc in faza de terminare a unei constructii. Dupa ce a asistat la fiecare etapa de construire si a avut in vedere bunul mers al lucrurilor din punct de vedere tehnic, la final de proiect mai are de indeplinit anumite atributii. Iata despre ce este vorba:

 • Va realiza cartea tehnica a constructiei in cauza, alaturi de dirigintele de santier si de proiectant. Ulterior, acesta din urma o va inmana celor care devin proprietari pe cladire.
 • Va anunta Inspectoratul de stat in Constructii daca apar unele modificari in autorizatie sau altor date cu caracter personal.

Spus altfel, RTE verifica, avizeaza, realizeaza controlul documentelor, datelor. Aparte de cele mentionate mai sus putem adauga de asemenea faptul ca RTE este cel care:

 • Participa la alegerea solutiilor tehnice privind optimizarea lucrarii. Se au in vedere calitatea si cerintele, dificultatea proiectului, materialele.
 • Avizeaza tot ce tine de proceduri tehnice, fise tehnologice, plan de control de calitate, precum si planul propriu de control al executiei constructiei. Avizeaza de asemenea desemnarea celui care va participa la verificarea profesionala a sefului punctului de lucru.

  Servicii de mediu pe santier

Noi va rezolvam problemele de mediu prin externalizare catre firma noastra. Ce putem face pentru dumneavoastra?

1) Servicii incluse in abonament (in functie de aspectele de mediu relevante)

Externalizare serviciu Responsabil de Mediu – preluarea activitatii de Responsabil de Mediu. Consultantii nostri vor prelua responsabilitatea mentinerii inregistrarilor cerute de legislatie, intocmirea si depunerea declaratiilor de mediu, mentinerea relatiilor cu furnizorii de servicii (colectori, laboratoare, OTR) etc.

Gestiunea deseurilor – Legea 211/2011 impune tuturor firmelor sa tina evidenta gestiunii deseurilor cu personal calificat – noi dispunem de personal instruit conform legii si va asiguram indeplinirea cerintelor legale prin evidenta gestiunii deseurilor;

Gestiunea ambalajelor conform legii 249/2015 – Evidenta ambalajelor puse pe piata, gestionarea relatiei cu OTR sau cu firmele de trasabilitate, intocmirea raportarilor catre AFM, transmiterea de raportari AFM;

Gestiunea substantelor periculoase – identificarea substanselor periculoase, intocmirea registrului substantelor periculoase, raportari catre AFM;

Alte raportari AFM – uleiuri, metale feroase, DEEE;

Asigurarea relatiilor cu autoritatile statului in domeniu – asiguram asistenta la un control de mediu si va ajutam sa duceti la indeplinire masurile impuse de autoritati;

Informare legislativa – va tinem permanent la curent cu eventuale modificari legislative ale legislatiei de mediu si impactul acestora asupra activitatii dumneavoastra, in acest sens, vom face periodic un audit de conformare legislativa;

Consultanta privind monitorizarea integrata a factorilor de mediu (asigurarea interfetei cu laboratoare acreditate RENAR pentru realizarea de analize de mediu) – pastram legatura cu laboratoarele si/sau alti furnizori de servicii, asigurandu-va ca indepliniti cerintele de raportare de mediu solicitate de autoritati;

Elaborare bilant COV – intocmirea bilantului de Compusi Organici Volatili;

Elaborare Plan de Prevenire a Poluarii Accidentale – Elaborarea planului de prevenire a poluarii accidentale.

2) Servicii punctuale, neincluse in valoarea abonamentului

Obtinere autorizatii si avize – Obtinere autorizatie de mediu, obtinere autorizatie integrata de mediu, obtinere avize de mediu, obtinere acord de mediu.

Elaborare documentatii tehnice de specialitate – studii de mediu (Bilant de mediu, Raport de mediu, Raport de amplasament), fise de prezentare, memorii, documentatii tehnice, calcul SEVESO;

Elaborarea de proceduri si instructiuni de mediu – pentru a asigura respectarea legislatiei in domeniu.

Implementarea unui sistem de management de mediu in baza SR EN ISO 14001:2015.

Audit intern – verificarea diferitelor aspecte de mediu prin audit – de exemplu, audit de conformare legislativa, audit de mediu.

  Gestiune pe santier

Echipa noastra dinamica creeaza in mod constant valoare pentru clientii nostri, pentru grup si pentru societate. Experienta bogata pe care o avem in inginerie si proiecte, animata de angajamentul nostru constant pentru inovare, ne permite sa oferim solutii remarcabile, la cheie si sa ne diferentiem.

-Operam in stoc miscarile de marfa din santier;
-Pastram documentele justificative legate de stocuri;
-Efectuam periodic inventarul stocului de marfa din santier;
-Participam activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii in/din santier;
-Raportam Sefului de Santier si Dep. Comercial orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic;
-Efectuam receptia fizica a marfii la intrarea in magazia santierului;
-Verificam documentele la introducerea NIR-ului si semnalam eventualele neconcordante;
-Inregistram, prelucram si pastram informatiile referitoare la situatia stocurilor;
-Utilizam eficient spatiul de depozitare a marfurilor in santier participand la aranjarea si mentinerea ordinii marfii in magazie;
-Efectuam transferurile de marfa din stocul santierului;
-Pastram evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi
-Emitem avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc santierul in conditiile prevazute de lege;
-Predam marfa catre solicitantii din santier in baza documentelor emise.

  Servicii All Inclusive

Pentru ca stim cat de importante sunt organizarea si managementul activitatilor pe santier, am dezvoltat pentru partenerii nostri din domeniul constructiilor si o serie de servicii conexe, menite sa preia din atributiile personalului de conducere, si asa supraincarcat, si sa acorde un sprijin in organizarea eficienta a muncii pe santier, precum si o economie semnificativa de bani.

 • PLANUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE PE SANTIERUL TEMPORARINITIEREA, ELABORAREA SI MENTINEREA ACTUALA A (incepand faza la care suntem contractati, incepand cu proiectarea, daca BENEFICIARUL este foarte bine orientat! )
 • Intocmirea Planului de interventie in caz de pericol grav si iminent, din perspectiva ACCIDENTELEOR DE MUNCA
 • ALOCAREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE: un coordonator in materie de Sanatate si Securitatea muncii si unul sau mai multi specialisti si inspectori, inclusiv cadru tehnic PSI pe santierul temporar pana la finalizarea lucrarilor cu program permanent, conform programului santierului sau cu alt program, la alegerea beneficiarului.
 • STABILIREA REGULILOR DE ACCES PE TERITORIUL SANTIERULUI a tuturor participantilor la procesul de munca: subantreprenori, executanti, agenti de munca temporara, colaboratori, executanti independenti, vizitatori, inspectori, etc) dpdv S.S.M. – sanatate – fise de aptitudine, dosar si fisa de instruire, echipamente de munca, echipamente tehnice, etc)
 • Intocmirea REGULAMENTULUI DE SANTIER
 • CONVOCAREA antreprenorului general, subantreprenorilor si executantilor pentru :
 • Transmiterea Planului de securitate şi sănătate si Masurilor propuse si aprobate de Antreprenorul general cu scopul intocmirii de catre acestia a PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE
 • ANALIZA PLANURILOR PROPRII si integrarea acestor in Planul de Securitate al santierului
 • Completarea si mentinerea la zi a REGISTRULUI DE COORDONARE
 • Colectarea documentatiei de SSM a acestora, analiza si amendarea/completarea acesteia (instructiuni proprii, instructiuni de lucru, fise tehnice de securitate pentru substantele toxice sau cu potential daunator, proceduri pentru riscurile identificate si conditiile speciale, etc.), din care va rezulta MATERIALUL JUSTIFICATIV AL REGISTRULUI DE COORDONARE.
 • Infiintarea si organizarea PUNCTULUI DE PRIM AJUTOR PE SANTIER
 • Infiintarea si organizarea facilitatilor privind PROTECTIA MEDIULUI si supravegherea exploatarii corecte a acestora
 • Infiintarea si organizarea FACILITATILOR SOCIALE PE SANTIER – cantina, grupuri sanitare, vestiare – si supravegherea exploatarii corecte a acestora
 • Monitorizarea modului in care SUBANTREPRENORII SI EXECUTANTII ISI RESPECTA OBLIGATIILE PRIVIND S.S.M. pe santier si aplica/respecta masurile propuse prin:
 • Convocarea / participarea la SEDINTELE DE COORDONARE S.S.M.
 • Intocmirea si completarea zilnica a registrelor SSM ale santierului – registrul de coordonare ( HG 300/2006 DIXIT: „Art. 40. – Registrul de coordonare trebuie păstrat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării.” )
 • Intocmirea DOSARULUI PENTRU INTERVENTIILE ULTERIOARE – D.I.U. ( pentru faza de extindere sau modificari, planul de securitate va constitui baza acestui dosar)
 • INSPECTIA PERIODICA a tuturor locurilor de munca pe santier
 • RELATIA CU AUTORITATILE ITM LOCALE 
 • PREDAREA CATRE ANTREPRENOR A DOCUMENTELOR SSM LA INCHEIEREA LUCRARII sau pastrarea acestora la arhiva noastra pe durata precizata de lege.
 • Intocmirea Planului de interventii pentru SITUATIILE DE URGENTA, INCENDII SI CALAMITATI
 • Intocmirea Planului de evacuare in caz de INCENDIU pe baza SCENARIULUI DE SIGURANTA LA FOC
 • ORGANIZAREA SI EXECUTAREA CONTROALELOR MEDICALE DE MEDICINA MUNCII pentru participantii la procesul de munca pe santier – daca se stabileste prin contract
 • Alte ACTIVITATI ZILNICE SI / SAU PERIODICE, dupa cum se stabileste in contract.

Incearca serviciile noastre