Sari la conținut

LEGISLATIE INCIDENTA  IN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de muncă au competența de a verifica:

Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; încadrarea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă

Ø Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, modificată și completată

Ø Ordinul ministrului muncii nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

Ø H.G. nr. 1/2017 privind stabilirea salariului minim brut pe țară

Ø O.U.G nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Ø H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare

Ø O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Ø Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

Întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor

Ø H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, modificată și completată

Ø Ordinul ministrului muncii nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii și actelor pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic

Încadrarea în muncă, în România, a cetăţenilor străini

Ø O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind munca străinilor în România

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, București Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97 comunicare@inspectiamuncii.ro www.inspectiamuncii.ro

INSPECŢIA MUNCII

Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

Ø Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată

Ø H.G. nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate

Detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Ø Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

Ø H.G. nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

Respectarea condiţiilor de funcţionare a agenţilor de muncă temporară

Ø H.G. nr. 1.256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

Prestarea activităţii de către lucrătorii zilieri

Ø Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată

Ø Ordinul comun al ministrului muncii și al ministrului de finanțe nr. 831/600/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Alte competențe

Ø Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată

Ø H.G. nr. 855/06.11.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Ø Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ø Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Ø H.G. nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Ø Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată

Ø Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, modificată şi completată

Ø O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, modificată şi completată

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, București Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97 comunicare@inspectiamuncii.ro www.inspectiamuncii.ro

INSPECŢIA MUNCII

Ø H.G. nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de munca, cu modificările si completările ulterioare

Ø Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

Ø Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor

Alte legi / hotărâri de guvern / ordonanțe de guvern / ordine / regulamente / statute care fac trimitere la existența raporturilor de muncă în baza contractelor individuale de muncă

Controalele se desfăşoară în temeiul şi cu respectarea următoarelor acte normative:

Ø Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Call Now Button