Sari la conținut

Servicii ssm pentru santiere

Securitatea in munca pe santiere temporare este o activitate aparte, supusa unei legislatii speciale, cu riscuri specifice, de obicei mai mari decat in majoritatea domeniilor de activitate, si care necesita un mod de lucru si o implicare diferita.

Pentru clientii STM, Isera Consulting Services are o echipa de specialisti in domeniul SSM pe Santiere, formata din Coordonatori de nivel superior si mediu, Inspectori SSM formati si instruiti pe santiere in constructii, tehnicieni in constructii.

Noi preluam si va asiguram indeplinirea obligatiilor conform HG300/2016 in faza de proiectare si/sau de executie. Lucram alaturi si in interesul dumneavoastra, ne implicam activ in managementul activitatii pe santier si ne asiguram ca activitatea de safety pe santier este in grafic..

Servicii ssm pentru santiere

Cu ce va ajutam?

 • Coordonare si servicii safety pe santiere
 • Responsabil tehnic pe santier
 • Servicii de mediu pe santier:
  1) Servicii incluse in abonament (in functie de aspectele de mediu relevante)
  2) Servicii punctuale, neincluse in valoarea abonamentului
 • Gestiune pe santier
servicii ssm pentru santiere

Servicii All Inclusive

 • PLANUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE PE SANTIERUL TEMPORARINITIEREA, ELABORAREA SI MENTINEREA ACTUALA A (incepand faza la care suntem contractati, incepand cu proiectarea, daca BENEFICIARUL este foarte bine orientat! )
 • Intocmirea Planului de interventie in caz de pericol grav si iminent, din perspectiva ACCIDENTELEOR DE MUNCA
 • ALOCAREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE: un coordonator in materie de Sanatate si Securitatea muncii si unul sau mai multi specialisti si inspectori, inclusiv cadru tehnic PSI pe santierul temporar pana la finalizarea lucrarilor cu program permanent, conform programului santierului sau cu alt program, la alegerea beneficiarului.
 • STABILIREA REGULILOR DE ACCES PE TERITORIUL SANTIERULUI a tuturor participantilor la procesul de munca: subantreprenori, executanti, agenti de munca temporara, colaboratori, executanti independenti, vizitatori, inspectori, etc) dpdv S.S.M. – sanatate – fise de aptitudine, dosar si fisa de instruire, echipamente de munca, echipamente tehnice, etc)
 • Intocmirea REGULAMENTULUI DE SANTIER
 • CONVOCAREA antreprenorului general, subantreprenorilor si executantilor pentru :
 • Transmiterea Planului de securitate şi sănătate si Masurilor propuse si aprobate de Antreprenorul general cu scopul intocmirii de catre acestia a PLANULUI PROPRIU DE SECURITATE SI SANATATE
 •  ANALIZA PLANURILOR PROPRII si integrarea acestor in Planul de Securitate al santierului
 • Completarea si mentinerea la zi a REGISTRULUI DE COORDONARE
 •  Colectarea documentatiei de SSM a acestora, analiza si amendarea/completarea acesteia (instructiuni proprii, instructiuni de lucru, fise tehnice de securitate pentru substantele toxice sau cu potential daunator, proceduri pentru riscurile identificate si conditiile speciale, etc.), din care va rezulta MATERIALUL JUSTIFICATIV AL REGISTRULUI DE COORDONARE.
 • Infiintarea si organizarea PUNCTULUI DE PRIM AJUTOR PE SANTIER
 • Infiintarea si organizarea facilitatilor privind PROTECTIA MEDIULUI si supravegherea exploatarii corecte a acestora
 • Infiintarea si organizarea FACILITATILOR SOCIALE PE SANTIER – cantina, grupuri sanitare, vestiare – si supravegherea exploatarii corecte a acestora
 • Monitorizarea modului in care SUBANTREPRENORII SI EXECUTANTII ISI RESPECTA OBLIGATIILE PRIVIND S.S.M. pe santier si aplica/respecta masurile propuse prin:
 • Organizarea / participarea la SEDINTELE DE COORDONARE S.S.M.
   1. Intocmirea si completarea zilnica a registrelor SSM ale santierului – ( HG 300/2006 DIXIT: „Art. 40. – Registrul de coordonare trebuie păstrat de către coordonatorul în materie de securitate şi sănătate timp de 5 ani de la data recepţiei finale a lucrării.” )
   2. Intocmirea DOSARULUI PENTRU INTERVENTIILE ULTERIOARE – D.I.U. ( pentru faza de extindere sau modificari, planul de securitate va constitui baza acestui dosar)
   3. INSPECTIA PERIODICA a tuturor locurilor de munca pe santier
   4. RELATIA CU AUTORITATILE ITM LOCALE 
 • PREDAREA CATRE ANTREPRENOR A DOCUMENTELOR SSM LA INCHEIEREA LUCRARII sau pastrarea acestora la arhiva noastra pe durata precizata de lege.
 • Intocmirea Planului de interventii pentru SITUATIILE DE URGENTA, INCENDII SI CALAMITATI
 • Intocmirea Planului de evacuare in caz de INCENDIU pe baza SCENARIULUI DE SIGURANTA LA FOC
 • ORGANIZAREA SI EXECUTAREA CONTROALELOR MEDICALE DE MEDICINA MUNCII pentru participantii la procesul de munca pe santier – daca se stabileste prin contract

Alte ACTIVITATI ZILNICE SI / SAU PERIODICE, dupa cum se stabileste in contract.

CERE O OFERTA PERSONALIZATA

Call Now Button